Close

Police Station

S. No. Police Station Circle Office
1 Mahila Thana Kasganj
2 Kasganj Kasganj
3 Soron Kasganj
4 Dholna Kasganj
5 Patiyali Patiyali
6 Ganjdundwara Patiyali
7 Sidhpura Patiyali
8 Kadirganj (Sikandarpurva) Patiyali
9 Sahawar Sahawar
10 Amapur Sahawar
11 Sunnagarhi Sahawar